News

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

आबासाहेब काकडे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, शेवगाव

यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित

राज्यस्तरीय चर्चासत्र

सन २०१८-१९

मुख्य विषय:- जीवन कौशल्य

शुक्रवार दिनांक ०४ जानेवारी २०१९ ते शनिवार दिनांक ०५ जानेवारी २०१९

स्थळ:- आबासाहेब काकडे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, शेवगाव. ता. शेवगाव जि. अहमदनगर.

अधिक माहीतीसाठी संपर्क

पत्ता: आबासाहेब काकडे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, शेवगाव, ता.शेवगाव, जि.अहमदनगर, ४१४५०२.

फोन नंबर :- ०२४२९-२२२३९९, ९०९६७३९२४२,९४०४११६१०५
Website: www.nmsmakbedded.in
Email:-kakadebedcollegeshevgaon@gmail.com